Dịch Vụ Tư Vấn Di Trú Đầu Tư

Tiếng ViệtEnglish
“Có phải bạn đang xem xét di cư đến Úc hoặc New Zealand và bạn đang muốn biết thông tin về các lựa chọn khác nhau?

Phải chăng bạn không quen thuộc với những dịch vụ tài chính và di trú, và không biết tin cậy vào ai?  

Di Cư Đến Úc và New Zealand

Úc và New Zealand là những điểm đến để định cư hấp dẫn có chính quyền ổn định, hệ thống tài chính đảm bảo, các trường học tốt, bầu không khí trong sạch và những lối sống đáng mong ước. Cả hai quốc gia đều đưa ra những lựa chọn cho việc du trú kinh doanh, lao dộng và đầu tư phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và kế hoạc tương lai của bạn.

 • Úc có chương trình thu hút nhà đầu tư tài năng (SIV), một chương trình đòi hỏi phải có 5 triệu đô-la Úc được đưa vào đầu tư trong thời hạn bốn năm, ngôn ngữ thỏa mái và những tiêu chuẩn khác.
 • New Zealand có chương trình thu hút nhà đầu tư 3 triệu đô-la New Zealand, một chương trình cũng yêu cầu 4 năm và có sự lựa chọn cho việc tư vào bất động sản nhà ở.

Dịch Vụ Tư Vấn Di Trú Đầu Tư

Đối với những người muốn di chuyển ra nước ngoài, viễn cảnh của việc dò tìm môi trường di trú và tài chính của các nước khác có thể làm thoái chí. Stacey Martin, người sáng lập Expat Advisors Community, cầu nối giữa các chuyên viên với những khách hàng quốc tế, có thể trợ giúp với tư cách là một người tư vấn đáng tin cậy của bạn.

Tác giả của cuốn sách nhỏ, “Smooth Road to Travel – Migrating to Australia,” một cuốn sách có thể được tải xuống từ trang web www.sivconsultant.com.au, Stacey cung cấp một dịch vụ phối hợp giúp cho hành trình của bạn trở nên suôn sẻ hết sức có thể.

 • Ngân hàng ­ mở tài khoản và dàn xếp những đòi hỏi về lai lịch
 • Di trú ­ giới thiệu các đại lý có tư cách pháp nhân hoặc các luật sư lo liệu cho tiến trình nộp đơn xin di trú.
 • Đầu tư ­ tiếp cận những nhà cung cấp nguồn quỹ cho các giải pháp đầu tư phải tuân thủ
 • Ngôn ngữ ­ các dịch vụ biên dịch và phiên dịch
 • Thuế ­ giới thiệu những chyên gia về thuế cho sự đầu tư mang tính pháp lý chéo và cơ cấu kinh doanh
 • Những chuyên môn khác ­ tài sản, nông nghiệp, kinh doanh, pháp lý và các dịch vụ về lối sống theo yêu cầu.
Tải xuống tệp PDF Di cư của Nhà đầu tư (Tiếng Việt) tại đây

Investor Migration Consulting Service

“Are you considering moving to Australia or New Zealand and would like information on the various options?”

“Are you unfamiliar with the range of financial and migration services and not sure who to trust?”

Migrating to Australia and New Zealand

Australia and New Zealand are attractive migration destinations with stable governments, secure financial systems, good schools, clean air and enviable lifestyles. Both countries provide a range of business, employment and investment visa options to suit your personal circumstances and future plans.

 • Australia has the Significant Investor Visa (SIV) program which requires AUD 5M into complying investments for four years and has relaxed language and other criteria.
 • New Zealand has the NZD 3M Investor 2 visa which is also four years and has the option of investing in residential property.

Investor Migration Consulting Service

For those looking to move overseas, the prospect of navigating another country’s financial and migration environment can be daunting. Stacey Martin, founder of the Expat Advisors Community network for professionals with internationally connected clients, can assist as your trusted advisor on the ground.

Author of the booklet “Smooth Road to Travel – Migrating to Australia,” which can be downloaded from www.sivconsultant.com.au, Stacey provides a co­ordinated service to help make the journey as smooth as possible. This includes:

 • Banking ­ account opening and arranging identification requirements
 • Migration ­ introduction to registered agents or lawyers to manage the migration application process
 • Investment ­ access to fund providers for compliant investment solutions
 • Language ­ translation and interpretation services
 • Tax ­ introduction to tax experts for cross jurisdictional investment and business structuring
 • Other specialists ­ property, agriculture, business, legal and lifestyle services as required.


Download the Investor Migration (Vietnamese) PDF here