All posts by EAC

Why are first impressions important?

Why are first impressions important?  Stacey chats to Catherine Molloy, Author of The Million Dollar Handshake about the value of listening to people, why it’s important to do research prior to meeting people and why first impressions count.

Continue reading Why are first impressions important?

Kết Nối Nhà Đầu Tư Châu Á Với Nông Dân Úc

Tiếng ViệtEnglish

Có một lượng lớn tài sản ở Châu Á đang tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp ở Úc đang tìm kiếm nguồn vốn mở rộng để đáp ứng nhu cầu về các sản phẩm của Úc, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm.

Nhưng làm thế nào để các doanh nghiệp này gặp được các nhà đầu tư thích hợp mà họ muốn làm việc, đặc biệt là những người có thể giúp xâm nhập vào thị trường mới và phân phối?

Hệ thống kết nối kinh doanh trực tuyến Farms and Finance cho phép các nhà đầu tư ở châu Á kết nối với các dự án nông nghiệp ở Úc. Thông qua việc kể chuyện, các nhà đầu tư tiềm năng và chủ dự án có thể bắt đầu đối thoại, đảm bảo các mục tiêu được sắp xếp trước khi tiết lộ danh tính của họ.

Hệ thống này dành cho ai?

 • Những nông dân và các chủ dự áncho phép những nhà đầu tư tiềm năng biết những cơ hội nông nghiệp của họ
 • Các nhà đầu tư  có thể xem những cơ hội trong lĩnh vực nông nghiệp ở Úc và nhận được sự cập nhật thường xuyên
 • Những người trung gian có thể sử dụng hệ thống này như là một kênh thêm vào để thu hút các dự án và các nhà đầu tư.
 • Những chuyên viên quan hệ khách hàng có thể dễ dàng khuyến khích khách hàng của mình tại các sự kiện, qua email và qua sự kết nối truyền thông xã hội của họ.

Nó hoạt động như thế nào?

Bước 1: Thiết Kế Câu Chuyện Của Bạn – một câu chuyện đầy tính thuyết phục bao gồm tầm nhìn kinh doanh, cách bạn lập kế hoạch để đưa nó vào đời sống và ai là một đối tác kinh doanh lý tưởng.

Bước 2: Quảng Bá Câu Chuyện Của Bạn – sự phân phối xuyên mạng truyền thông xã hội bao gồm

LinkedIn, Twitter, Email, Facebook và WeChat. Chúng tôi quảng bá doanh nghiệp của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Bước 3: Giải Đáp Thắc Mắc – Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng của bạn đảm nhận trả lời các câu hỏi qua phòng chát trực tuyến.

Bước 4: Trao Đổi Nhân Dạng – nơi có một sự kết nối phù hợp tiềm năng một sự giới thiệu chính thức được thực hiện bởi Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng của bạn.

Làm thế nào để bắt đầu

Nếu bạn quan tâm đến việc tiếp cận một lượng kết nối rộng lớn hơn cho dự án nông nghiệp của bạn, hãy liên hệ với các dịch vụ hỗ trợ và tiếp thị của chúng tôi để đưa câu chuyện của bạn lên mạng trực tuyến.

Stacey Martin, Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng, Farms and Finance
Website: www.farmsandfinance.com
Điện thoại: +61 (0) 413 12 7677
Skype: stacey.martin97
Email: stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au

Giới thiệu và xây dựng mối quan hệ: đưa lên mạng trực tuyến là cách dễ dàng để bắt đầu!

Connecting Asian Investors with Australian Farmers

There is a huge amount of wealth in Asia looking for diversification opportunities. Meanwhile, many businesses in Australia are seeking expansion capital to meet the demand for Australian products, particularly in the food and agricultural sector.

But how do these businesses meet suitable investors they would like to work with, particularly those that can provide access to new markets and distribution?

The Farms and Finance on-line business matching platform enables investors in Asia to connect with agricultural projects in Australia. Through storytelling, potential investors and project owners can start a conversation, ensuring objectives are aligned before revealing their identities.

Who is it for? 

 • Farmers and Project owners to let potential investors know about their agricultural opportunities
 • Investors can view opportunities in Australian agriculture and receive regular updates
 • Intermediaries can use the platform as an additional channel to attract projects and investors
 • Relationship Managerscan easily promote their clients at events, through email and via their social media connections.

How does it work? 

Step 1: Design Your Story – a compelling story with your business vision, how you plan to bring it to life and who would be an ideal business partner.

Step 2: Promote Your Story – distribution across social media networks including LinkedIn, Twitter, Email, Facebook and WeChat. We promote your business and protect your privacy.

Step 3: Question and Answer – your Relationship Manager fields enquiries through the on-line chat room.

Step 4: Identity Exchange – where there is a potential match a formal introduction is made by your Relationship Manager.

How to get started

If you are interested in accessing a wider pool of connections for your agricultural project then get in touch about our range of support and marketing services to get your story on-line.

Stacey Martin, Relationship Manager, Farms and Finance
Website: www.farmsandfinance.com
Phone: +61 (0) 413 12 7677
Skype: stacey.martin97
Email: stacey.martin@expatadvisorscommunity.com.au

Introductions and relationship building: going on-line is an easy way to get started!

Download the Farms and Finance (Vietnamese) PDF here

Dịch Vụ Tư Vấn Di Trú Đầu Tư

Tiếng ViệtEnglish
“Có phải bạn đang xem xét di cư đến Úc hoặc New Zealand và bạn đang muốn biết thông tin về các lựa chọn khác nhau?

Phải chăng bạn không quen thuộc với những dịch vụ tài chính và di trú, và không biết tin cậy vào ai?  

Di Cư Đến Úc và New Zealand

Úc và New Zealand là những điểm đến để định cư hấp dẫn có chính quyền ổn định, hệ thống tài chính đảm bảo, các trường học tốt, bầu không khí trong sạch và những lối sống đáng mong ước. Cả hai quốc gia đều đưa ra những lựa chọn cho việc du trú kinh doanh, lao dộng và đầu tư phù hợp với hoàn cảnh cá nhân và kế hoạc tương lai của bạn.

 • Úc có chương trình thu hút nhà đầu tư tài năng (SIV), một chương trình đòi hỏi phải có 5 triệu đô-la Úc được đưa vào đầu tư trong thời hạn bốn năm, ngôn ngữ thỏa mái và những tiêu chuẩn khác.
 • New Zealand có chương trình thu hút nhà đầu tư 3 triệu đô-la New Zealand, một chương trình cũng yêu cầu 4 năm và có sự lựa chọn cho việc tư vào bất động sản nhà ở.

Dịch Vụ Tư Vấn Di Trú Đầu Tư

Đối với những người muốn di chuyển ra nước ngoài, viễn cảnh của việc dò tìm môi trường di trú và tài chính của các nước khác có thể làm thoái chí. Stacey Martin, người sáng lập Expat Advisors Community, cầu nối giữa các chuyên viên với những khách hàng quốc tế, có thể trợ giúp với tư cách là một người tư vấn đáng tin cậy của bạn.

Tác giả của cuốn sách nhỏ, “Smooth Road to Travel – Migrating to Australia,” một cuốn sách có thể được tải xuống từ trang web www.sivconsultant.com.au, Stacey cung cấp một dịch vụ phối hợp giúp cho hành trình của bạn trở nên suôn sẻ hết sức có thể.

 • Ngân hàng ­ mở tài khoản và dàn xếp những đòi hỏi về lai lịch
 • Di trú ­ giới thiệu các đại lý có tư cách pháp nhân hoặc các luật sư lo liệu cho tiến trình nộp đơn xin di trú.
 • Đầu tư ­ tiếp cận những nhà cung cấp nguồn quỹ cho các giải pháp đầu tư phải tuân thủ
 • Ngôn ngữ ­ các dịch vụ biên dịch và phiên dịch
 • Thuế ­ giới thiệu những chyên gia về thuế cho sự đầu tư mang tính pháp lý chéo và cơ cấu kinh doanh
 • Những chuyên môn khác ­ tài sản, nông nghiệp, kinh doanh, pháp lý và các dịch vụ về lối sống theo yêu cầu.
Tải xuống tệp PDF Di cư của Nhà đầu tư (Tiếng Việt) tại đây

Investor Migration Consulting Service

“Are you considering moving to Australia or New Zealand and would like information on the various options?”

“Are you unfamiliar with the range of financial and migration services and not sure who to trust?”

Migrating to Australia and New Zealand

Australia and New Zealand are attractive migration destinations with stable governments, secure financial systems, good schools, clean air and enviable lifestyles. Both countries provide a range of business, employment and investment visa options to suit your personal circumstances and future plans.

 • Australia has the Significant Investor Visa (SIV) program which requires AUD 5M into complying investments for four years and has relaxed language and other criteria.
 • New Zealand has the NZD 3M Investor 2 visa which is also four years and has the option of investing in residential property.

Investor Migration Consulting Service

For those looking to move overseas, the prospect of navigating another country’s financial and migration environment can be daunting. Stacey Martin, founder of the Expat Advisors Community network for professionals with internationally connected clients, can assist as your trusted advisor on the ground.

Author of the booklet “Smooth Road to Travel – Migrating to Australia,” which can be downloaded from www.sivconsultant.com.au, Stacey provides a co­ordinated service to help make the journey as smooth as possible. This includes:

 • Banking ­ account opening and arranging identification requirements
 • Migration ­ introduction to registered agents or lawyers to manage the migration application process
 • Investment ­ access to fund providers for compliant investment solutions
 • Language ­ translation and interpretation services
 • Tax ­ introduction to tax experts for cross jurisdictional investment and business structuring
 • Other specialists ­ property, agriculture, business, legal and lifestyle services as required.


Download the Investor Migration (Vietnamese) PDF here

How to Maximise Offshore Assignments

cover-how-to-maximise-offshore-assignmentsFinancial Strategies for Australian Expatriates

This white paper has been prepared in conjunction with specialist tax advisers for internationally mobile executives.

The objective is to provide a broad understanding of the impact of different jurisdictions on personal wealth including the family home, investment and retirement funds.

With increased savings ability and smart strategies, expats who have access to the right advice will be able to make the most financially of their offshore assignments.

Click here to download